Mercedes-Benz

Vozidlá Mercedes-Benz Certified

Zoznam výhod pre vozidlá označené značkou Mercedes-Benz Certified

Všetky vozidlá sú mladšie ako 3 roky a majú najazdené do 80 000 km

Kupujúci získava vozidlo s overenou servisnou históriou, ktorá je prirodzenou garanciou počtu odjazdených kilometrov a veku vozidla.

4-ročná garancia na vozidlo

Predávajúci zodpovedá za vady v lehote 4 rokov od prvého prihlásenia motorového vozidla alebo do 120 000 kilometrov podľa toho, čo nastane skôr. Garančné podmienky sú stanovené vo Všeobecných predajných podmienkach (ďalej len “VPP“) pre predaj jazdených motorových vozidiel spotrebiteľom alebo podnikateľom, resp. právnickým osobám. VPP sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy.

Preverená história

Pri kúpe jazdeného vozidla označeného ako Mercedes-Benz Certified kupujúcemu garantujeme preverenú servisnú históriu.

Atraktívne financovanie a poistenie

Pre vozidlá označené touto značkou má klient k dispozícii mimoriadne zvýhodnené ponuky financovania, či už formou úveru alebo leasingu. V týchto kalkuláciách je zahrnuté aj priaznivé havarijné a povinné zmluvné poistenie.

Možnosť skúšobnej jazdy do 24 hodín

Klient má možnosť vyskúšať si vozidlo formou skúšobnej jazdy spolu s predajcom.

Garancia mobility

Tieto vozidlá môžu využiť službu Mercedes-Benz Mobilo. Jednotlivé balíky v sebe zahŕňajú služby, ako napríklad: technické poruchy, poruchy so štartovaním, drobné „pohromy“ (v súvislosti s nesprávnym používaním vozidla), nehoda/vandalizmus, zabezpečenie náhradného vozidla (ak je voľné a je k dispozícii).