Mercedes-Benz

Požičovňa vozidiel

To najlepšie pre najlepších

Výnimoční zákazníci si zaslúžia výnimočnú starostlivosť. Preto teraz prinášame jedinečnú možnosť nájmu vozidiel Mercedes-Benz za výhodných podmienok už od 45 € na deň vrátane DPH.

Výhody pre vás:
  • vozový park s najnovšími generáciami vozidiel Mercedes-Benz,
  • osobné vozidlá maximálne ročné a výhradne s automatickými prevodovkami,
  • havarijné poistenie, povinné zmluvné poistenie a slovenská diaľničná známka už v cene nájmu,
  • možnosť pohybu po celej Európskej únii,
  • žiadne poplatky pri zrušení rezervácie.
Cenník prenájmu vozidiel
Maximálny počet najazdených kilometrov v cene nájmu:
  • mesiac: 3000 km
  • víkend: 500 km
  • deň: 150 km (Sprinter, Trieda V a Vito: 200 km)

V prípade prekročenia maximálneho stanoveného počtu kilometrov bude za každý kilometer navyše účtovaný poplatok:

Trieda A, Trieda B, CLA, GLA, Sprinter 0,20 € s DPH
Trieda C, GLC, Vito 0,30 € s DPH
Trieda E, GLE, CLS, Trieda S, GLS, Trieda V 0,40 € s DPH

Podmienky požičovne vozidiel

Prevzatie a vrátenie vozidla
Nájom vozidiel sa riadi aktuálne platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami 

Zákazník pri preberaní vozidla musí vždy predložiť platný občiansky aj vodičský preukaz. Náklady na pohonné hmoty nie sú zahrnuté v cene nájmu. V prípade nedotankovania vozidla pred vrátením bude účtovaný poplatok 2,28 € s DPH za jeden liter pohonných hmôt.

Pri nájme motorového vozidla právnickou osobou, fyzickou osobou – živnostníkom alebo SZČO preberá a podpisuje nájomnú zmluvu osoba oprávnená konať za spoločnosť v zmysle zápisu v obchodnom, resp. živnostenskom registri. Ak má vozidlo prebrať a podpísať iná osoba, je potrebné predložiť plnú moc.
Ak bude nájomnú zmluvu za nájomcu – fyzickú osobu - podpisovať a vozidlo preberať iná osoba, je taktiež potrebné predložiť plnú moc.

Záloha za vozidlo
Pred prevzatím vozidla je nevyhnutné zložiť zábezpeku buď formou predautorizácie na platobnej karte (blokovanie určitej sumy na karte) alebo v hotovosti na základe zálohovej faktúry. Suma zábezpeky je zhodná s výškou nájomného na dohodnutú dobu nájmu.

Spôsob platby
Za nájom vozidla sa platí pri vrátení vozidla, a to za skutočný počet prenajatých dní, a v prípade prekročenia maximálneho stanoveného počtu kilometrov poplatok za prekročené kilometre. Spôsob platby - platobnou kartou alebo v hotovosti.

Obdobie a ceny prenájmu
Minimálna dĺžka nájmu je 24 hodín. Ceny sú kalkulované podľa platného cenníka a dĺžky nájmu v € na vozidlo a deň. V cene nájmu je zahrnuté: výmena vozidla v prípade poruchy, asistenčné služby, služby spojené s likvidáciou prípadnej poistnej udalosti, povinné zákonné poistenie, havarijné poistenie v SR aj v zahraničí, pravidelná údržba vozidla, kontrolné prehliadky, olej a iné prevádzkové náplne okrem pohonných hmôt, diaľničná známka platná na území Slovenskej republiky, zimné pneumatiky v zimnej sezóne. V cene nie sú zahrnuté výdavky spojené s prípadnou cestou do zahraničia. Nájomca znáša všetky pokuty alebo iné sankcie uložené orgánmi na to oprávnenými v súvislosti s prevádzkou vozidla.

Cesta do zahraničia
S prenajatým vozidlom je možné pohybovať sa na celom území Európskej únie.

Poistenie a spoluúčasť
Vozidlá sú havarijne poistené. V prípade poškodenia vozidla je spoluúčasť zákazníka 5 % z výšky škody, minimálne 200,00 €. Pri vzniknutej škode zákazník uhradí túto spoluúčasť alebo prípadné škody v skutočnej výške, ak je suma náhrady za škody nižšia ako 200,00 €, v rámci platby za nájom vozidla.

Poskytovatelia si vyhradzujú právo zmeniť kedykoľvek podmienky nájmu a ceny nájmu zverejnené na tejto stránke. Nájomný vzťah sa spravuje podmienkami a cenníkom nájmu, ktorý je platný a zverejnený ku dňu začatia doby nájmu motorového vozidla.

Kontaktujte nás

Mgr. Milan Hanák                    m.hanak@motorr.sk                  +421 918 760 191

Natália Tinková                       n.tinkova@motorr.sk        +421 918 766 236

Pre viac informácií o podmienkach požičania vozidla kontaktujte recepciu alebo vyplňte formulár a my Vás budeme kontaktovať.