Mercedes-Benz

Mobilo

Príchod do cieľa zaručený - dobrý pocit tiež.

Príchod do cieľa je tá najlepšia časť cesty a preto vám preň poskytujeme záruku: Mobilo. 

Táto záruka mobility je v štandardnej výbave pre každý osobný automobil Mercedes-Benz v oblasti platnosti bez dodatočných poplatkov prvé štyri roky po počiatočnej registrácii (od 1. apríla 2008). Potom sa krytie mobility pre poruchy obnovuje s každou kontrolou až do maximálne 30 rokov.

Sľubujeme vám, že s Mobilo budete vždy mobilní.

Keď bude mať vaša pneumatika defekt: Mobilo vám ručí za mobilnosť a rýchlu pomoc, ak váš Mercedes už neobstojí na ceste kvôli technickej závade.

Pre drobné nehody: Malé nešťastie sa stane ľahko. Ešte dobre, že aj v týchto prípadoch sa môžete spoľahnúť na Mobilo - či už sú to stratené kľúče, málo oleja alebo chladiacej kvapaliny, alebo ak ste natankovali nesprávne palivo.

V prípade nehody a vandalizmu: Mobilo tiež poskytuje pomoc, ak je vaše vozidlo znepojazdnené vonkajšou mechanickou silou.