Mercedes-Benz

Poistenie vozidiel Mercedes-Benz

Poistite sa. Bezpečnosť je prvoradá

V súvislosti s vašom ochranou myslíme na všetko

Uisťujeme vás, že teraz sa môžete pohodlne usadiť: s prispôsobiteľnými poisteniami vášho Mercedesu si totiž môžete vyskladať svoju ochranu celkom podľa svojich predstáv. Nielenže je vaše vozidlo komplexne poistené, ale máte aj istotu, že bude váš Mercedes v prípade škody opravený v dielni Mercedes-Benz v súlade s predpismi výrobcu.

Ponuka poistenia

Istota na cestách s plným krytím

Havarijné poistenie

Chráni vaše vozidlo najmä v prípade nehody, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti prípadne vandalizmu. V prípade, že je uzatvorené havarijné poistenie ako súčasť leasingovej alebo úverovej zmluvy, je poistné po celú dobu trvania zmluvy fixné. Nenesiete teda riziko jeho zvýšenia. Navyše máte možnosť hradiť poistné mesačne.
Výhody poistenia:
 • Krytie na územie geografickej Európy
 • Atraktívne poistné sadzby bez dokladovania škodového priebehu
 • Výnimky zo zabezpečenia vozidla (určujú Osobitné poistné podmienky konkrétnej poisťovne pre konkrétnu značku vozidla)
 • Poistné je fixné po celú dobu financovania bez ohľadu na škodovosť
 • Poistné je možné splácať v mesačných splátkach bez navýšenia
 • Asistenčné služby sú súčasťou poistenia (pre vozidlá do 3,5 tony)
 • Vozidlo je poistené od prevzatia vozidla

Povinné zmluvné poistenie

Každý držiteľ alebo vlastník motorového vozidla musí uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP). Táto povinnosť vyplýva zo zákona a poistná zmluva musí byť platná po celú dobu registrácie držiteľa prípadne vlastníka vozidla v evidencii dopravného inšpektorátu. V prípade, že je uzatvorené PZP ako súčasť leasingovej alebo úverovej zmluvy, je poistné po celú dobu trvania zmluvy fixné. Nenesiete teda riziko jeho zvýšenia. Navyše máte možnosť hradiť poistné mesačne.
Výhody poistenia:
 • Atraktívne poistné sadzby bez nutnosti dokladovania škodového priebehu
 • Poistné je fixné po celú dobu financovania bez ohľadu na škodovosť
 • Poistné je možné splácať v mesačných splátkach bez navýšenia
 • Asistenčné služby sú súčasťou poistenia (pre vozidlá do 3,5 tony)

Poistenie finančnej straty

Poistenie finančnej straty patrí pod doplnkové poistenie k havarijnému poisteniu vozidiel do 3,5 tony. 
Uzatvára sa pre riziko odcudzenia a totálnej škody vozidla. Kryje rozdiel medzi kúpnou cenou vozidla prípadne trhovou cenou vozidla v čase poistenia a trhovou cenou vozidla v čase poistnej udalosti.
Výhody poistenia:
 • Atraktívne poistné sadzby
 • Poistné je fixné po celú dobu financovania
 • Poistné je možné splácať v mesačných splátkach bez navýšenia
 • Vozidlo je poistené od prevzatia vozidla
 • V prípade poistnej udalosti získavate dodatočné poistné plnenie
 • Poistenie kryje aj spoluúčasť z havarijného poistenia

Doplnkové poistenie

Havarijné poistenie automaticky nekryje doplnkové pripoistenia, ktoré by mohlo súvisieť s prevádzkou vozidla. Preto Vám ponúkame uzavretie doplnkového pripoistenia, ktoré je možné uzavrieť spolu s havarijným poistením, ide o nasledovné:
 • poistenie batožiny vo vozidle
 • smrť v dôsledku havárie
 • trvalé následky po havárii
 • denné odškodné za liečenie po havárii
 • denné odškodné za pobyt v nemocnici po havárii
 • náklady na zapožičanie náhradného vozidla po havárii (platné pre vozidlá do 3,5 tony)
 • poistenie čelného skla