Mercedes-Benz

Často kladené otázky

Otázky a odpovede týkajúce sa lízingu a úveru

Je auto financované formou finančného lízingu moje?

Nie, vlastníkom je MBFS, ale vy auto používate, ako by bolo vaše a ste jeho držiteľom a prevádzkovateľom. Aj v osvedčení o registrácii vozidla (OEV) je zapísané vaše meno (obchodné meno) v kolónke držiteľ. Spoločnosť MBFS je v OEV zapísaná ako vlastník. Skutočným vlastníkom sa stanete po riadnom skončení leasingovej zmluvy, z ktorej vyplýva vaše výhradné právo auto odkúpiť.

Musí byť financované vozidlo poistené?

Áno, každé vozidlo, ktoré je predmetom financovania musí byť havarijne poistené a zo zákona musí mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody z prevádzky motorového vozidla.

Prídem o auto, akonáhle nebudem môcť leasing alebo úver splácať?

Pokiaľ ste pravidelne splácali, môžete pri krátkodobých platobných problémoch požiadať o odklad splátok. Dlhodobé finančné problémy je možné riešiť zmenou leasingovej zmluvy, napríklad znížením pravidelných splátok. Pokiaľ boli vyčerpané všetky možnosti zmien zmluvy alebo nie sú z dôvodu nízkej bonity zákazníka možné iné zmeny, vozidlo sa vracia MBFS, zmluva sa predčasne ukončuje a následne dôjde k finančnému vysporiadaniu po realizácii - odpredaji vozidla.

Koľko zaplatím naviac pri finančnom leasingu v porovnaní s kúpou v hotovosti?

Všeobecne možno povedať, že rozdiel je daný výškou úroku, ktorým je úročená istina (financovaná časť MBFS) a poplatku za uzatvorenie zmluvy. Veľmi ale záleží na type zmluvy, výške akontácie, dĺžky splácania a ďalších podmienok a službách, ktoré sú do finančného produktu zahrnuté. Pokiaľ je v zmluve zahrnuté napríklad poistenie, poistná sadzba je obvykle omnoho výhodnejšia, ako keby ste si poistku uzatvárali sami. Túto výhodu by ste tiež mali pri výpočtoch vziať do úvahy. Slovenská legislatíva vyžaduje od poskytovateľov finančných prostriedkov, aby na ponukách a zmluvách uvádzali RPMN (ročnú percentuálnu mieru nákladov), ktorá informuje zákazníka o výške ročného úrokového zaťaženia. Z dôvodu, že je výpočet RPMN legislatívne určený, porovnanie RPMN s konkurenciou Vám pomôže pri rozhodovaní sa o výhode či nevýhode produktu.

Čo keď s vozidlom havarujem alebo bude inak poškodené, budem musieť škodu zaplatiť?

V prípade poškodenia vozidla nie ste povinný znášať úhradu za vzniknuté škody. Každé vozidlo na leasing alebo úver musí byť havarijne poistené. Pokiaľ ste teda vinníkom nehody, vzniknutú škodu na Vašom vozidle uhradí poisťovňa z havarijnej poistky (okrem spoluúčasti, ktorou sa na škode podieľate Vy). Pokiaľ ste nehodu nespôsobil a vinník nehody je známy, celá škoda je hradená z povinného zmluvného poistenia vinníka.

Čo sa stane v prípade krádeže vozidla , ako prebehne vyrovnanie medzi mnou a MBFS?

V takomto prípade musí dôjsť k likvidácii škody v rámci havarijného poistenia ako u ktorejkoľvek inej poistnej udalosti. Pokiaľ bolo vozidlo odcudzené, leasingová zmluva zaniká. Poistné plnenie sa použije na započítanie so záväzkami nájomcu voči MBFS.

Aká je najkratšia/najdlhšia možná doba financovania, najnižšia/najvyššia možná akontácia?

Pri finančnom leasingu sa doba financovania pohybuje od 36 do 72 mesiacov, v niektorých prípadoch aj dlhšie. V prípade operatívneho leasingu je možné dobu leasingu skrátiť napr. na 24 mesiacov. Výška akontácie pri finančnom leasingu sa pohybuje medzi 0-60%. V prípade úverového financovania sa doba pohybuje od 12 do 72 mesiacov.