Mercedes-Benz
Ivan Kralovanský
Riaditeľ spoločnosti

Mobile: +421 908 968 904
i.kralovansky@motorr.sk
Dušan Fraňo
Finančný riaditeľ

Mobile: +421 905 805 096
d.frano@motorr.sk
Ján Ďurkovič
Vedúci predaja
Tel.: +421 434 245 552
Mobile: +421 905 681 769
j.durkovic@motorr.sk
Ing. Natália Šumichrastová
Asistentka predaja/Koordinátor leasingu a financovania
Tel.: +421 434 245 552
Mobile: +421 918 766 233
n.sumichrastova@motorr.sk
Mgr. Martina Kovaľová
Asistentka predaja/Marketingový pracovník

Mobile: +421 918 766 241
m.kovalova@motorr.sk
Michal Sedláček
Marketingový pracovník

Mobile: +421 917 939 409
m.sedlacek@motorr.sk
Natália Tinková
Recepcia
Tel.: +421 43 424 55 54
Mobile: +421 918 766 236
n.tinkova@motorr.sk
Zdenko Simonides
Vedúci popredajných služieb

Mobile: +421 905 681 553
z.simonides@motorr.sk
Ivana Fichtlová
Asistentka popredajných služieb
Tel.: +421 43 424 55 51
Mobile: +421 905 681 616
i.fichtlova@motorr.sk
Michal Rusko
Servisný poradca
Tel.: +421 43 424 55 63
Mobile: +421 905 681 581
m.rusko@motorr.sk
Milan Hanák
Predajca vozdiel, produktový expert
Tel.: +421 43 424 55 52
Mobile: +421 918 760 191
m.hanak@motorr.sk
Michal Pavlovič
Predajca náhradných dielov
Tel.: ​+421 43 ​424 55 57
Mobile: +421 918 508 281
m.pavlovic@motorr.sk
Dušan Šmidt
Servisný poradca, poistné udalosti

Mobile: +421 918 999 411
d.smidt@motorr.sk
Marcel Hoťka
Servisný poradca, poistné udalosti

Mobile: +421 917 167 839
m.hotka@motorr.sk
Katarína Obertová
Servisný poradca
Tel.: +421 43 424 55 63 
Mobile: +421 918 495 280
k.obertova@motorr.sk
Tomáš Skuhra
Vedúci predaja náhradných dielov
Tel.: +421 43 424 55 57
Mobile: +421 905 681 768
t.skuhra@motorr.sk
Katarína Bátorová
Ekonómka

Mobile: +421 905 681 515
k.batorova@motorr.sk
Ing. Stanislav Lauko
Garančný technik
Tel.: +421 43 424 55 63
Mobile: +421 905 681 781
s.lauko@motorr.sk
Richard Pobeha
Správca budovy a areálu

Mobile: +421 917 990 341
udrzbamt@motorr.sk
Roman Vrabec
Správca budovy a areálu

Mobile: +421 905 681 668
udrzbamt@motorr.sk